ช่วยคลิ๊กแบนเนอร์ชมโฆษณาวันละ1ครั้ง

วิธีการ update Nod32 Smart Security & Antivirus System V.3 แบบ Offline และ Online
หลังจาก download ไฟล์ offline update หรือ database offline update ไปแล้วให้ทำการแตกไฟล์ออกมาไว้ที่ c:/update หรือ folder ที่ต้องการจากนั้นทำตามรูปภาพด้านล่าง
1. เปิดหน้า nod32 คลิ๊กที่ Setup

2. หัวข้อ Setup เลือกไปที่ Enter Entire Advanced Setup Tree..

3. ที่เมนูด้านซ้าย เลือกไปที่ Update
4. ตรงส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้
จากนั้น
คลิ๊กที่ Edit


5.
สำหรับผู้ที่จะทำการ Update แบบ Online ให้กรอก

http://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd

สำหรับผู้ที่จะ
Update แบบ Offline ให้ใส่ path ของที่เก็บไฟล์ Offline เอาไว้
หากเก็บไว้ที่
c:\update_Nod_V3 ให้กรอก c:\update_Nod_V3 ลงไป
6. จากนั้นคลิ๊ก Add
7. แล้วกด
OK

8. ที่ Update Server ปรับเลือกเป็น รายการที่ทำการเพิ่มไป หาก update Online ปรับเลือกเป็น http://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
หาก update แบบ offline ปรับเลือกเป็น
path ที่ตั้งไว้ ส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้
9. เสร็จแล้วกด OK
10.เลือกไปที่หัวข้อ Update
11. แล้วคลิ๊กที่  Update Virus Signature database เพื่อทำการ update
10. โปรแกรมจะทำการ update ให้เองอัตโนมัติจนเสร็จ

 

เข้าสู่หน้าเว็บไซด์

Click Here to get Free Counter